Ansiomerkit

Koskaan ei voi kiittää liikaa!

SAM:n toiminnan keskipisteessä ovat vapaaehtoiset. Lähes 80 vuoden aikana olemme huomioineet lukemattomia vapaaehtoisia, jotka ovat tehneet pyyteettömästä työtä Suomi-Amerikka -toiminnan kehittämiseksi. Emme voi koskaan kiittää liikaa. Kerro yhdistyksesi aktiiville ansiomerkillä kuinka paljon häntä arvostat.

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ry:n huomionosoitusten myöntämisperusteet:

Kiitoksena Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tai sen jäsenyhdistysten hyväksi suomalais- amerikkalaisten suhteiden edistämiseksi liiton tarkoitusperien mukaisesti suoritetusta työstä Suomi- Amerikka Yhdistysten Liitto r.y. voi myöntää ansiomerkin. Ansiomerkkejä on kolme:
1) kultainen, 2) hopeinen ja 3) pronssinen.

Ansiomerkin myöntää Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n liittohallitus jäsenyhdistyksen hallituksen, liittohallituksen tai valtuuskunnan jäsenen tai Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n toiminnanjohtajan ehdotuksesta. Ansiomerkkien hinnat vahvistaa liittohallitus, ja ne peritään ehdotuksen tekijältä, ellei liittohallitus toisin päätä.

KULTAINEN ANSIOMERKKI

KULTAINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää henkilölle, joka erittäin ansioituneesti on toiminut vähintään 20 vuoden ajan Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tai sen jäsenyhdistyksen johtoelimissä, tai henkilölle, joka näihin ansioihin verrattavalla tavalla on edistänyt Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tarkoitusperien toteuttamista. 45 EUR

HOPEINEN ANSIOMERKKI

HOPEINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää

 • henkilölle, joka vähintään 10 vuoden ajan on ansioituneesti toiminut Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tai sen jäsenyhdistyksen johtoelimissä tai henkilölle, joka näihin ansioihin verrattavalla tavalla on edistänyt Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tarkoitusperien toteuttamista
 • Ulkomaan kansalaiselle tai yhteisölle, joka erityisen huomattavalla tavalla on avustanut Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:tä tai sen jäsenyhdistystä suomalais-amerikkalaisten suhteiden kehittämisessä.
 • Yhteisölle, joka erityisen menestyksellisesti on toiminut Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tarkoitusperien toteuttamiseksi. 40 EUR

PRONSSINEN ANSIOMERKKI

PRONSSINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää koti- tai ulkomaalaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka toimenpiteillään on merkittävällä tavalla tukenut Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n toimintaa tai huomattavasti edistänyt liiton tarkoitusperien toteuttamista. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää myös palveluksessa olleelle. 40 EUR

SUOMI-AMERIKKA YHDISTYSTEN LIITTO R.Y:N KUNNIARINTAMERKKI

Kunniarintamerkki voidaan ansiomerkkijärjestelmästä riippumatta myöntää Suomi-Amerikka –yhdistyksen jäsenelle tai harkinnan mukaan myös muulle kuin jäsenelle.

Edellytyksenä myöntämiselle on: ansiokas Suomi-Amerikka –ystävyystoiminnan hyväksi tehty työskentely Kunniarintamerkki on numeroitu. Merkki anotaan liittohallitukselta. 60 EUR

Soveltamisohje

 • toiminnalta vaaditaan jatkuvuutta, pitkäjänteisyyttä ja näkyvyyttä
 • toiminta ei saa rajoittua vain oman yhdistyksen piiriin, vaan sitä on suunnattava selvästi myös sen ulkopuolelle, kuten Suomi-Amerikka Yhdistysten Liittoon tai Yhdysvaltoihin päin
 • vain erittäin poikkeuksellisesti voidaan merkki myöntää muulle kuin Suomi-Amerikka –yhdistyksen jäsenelle
 • merkin myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että henkilö on toiminut jossakin Suomi- Amerikka –yhdistyksen puheenjohtajatehtävässä, ellei hänen toimintansa muutoin ole ollut aivan
  poikkeuksellisen ansiokasta
 • merkki voidaan myöntää myös menneinä vuosina kertyneiden ansioiden perusteella, vaikka henkilö sittemmin olisi jäänyt syrjään toiminnasta
 • merkki voidaan myöntää myös palkatuille Suomi-Amerikka –yhdistysten (myös Liiton) työntekijöilloltava mukana Suomi-Amerikka –ystävyystoiminnassa Suomi-Amerikka –yhdistysten aktiivisena osana

Ansiomerkin luovutus

Ansiomerkki on hyvä luovuttaa sille arvoisella tavalla. Ansiomerkki luovutetaan kutsumalla merkin saaja(t) nimeltä eteen, sen kiinnitystä varten. Tässä yhteydessä voi kertoa ansiomerkin antamisperusteet sekä kenties muistella ansiomerkin saajan vapaaehtoistyön pääkohtia.

Mikäli ansiomerkin saajia on useita, voi samanlaisen merkin saajat kutsua yhdessä nimeltä sen kiinnitystä varten.

Hyvin organisoitu juhla on kaunis tapa muistaa vapaaehtoisia. Juhlasta kannattaa myös tehdä pieni artikkeli yhdistyksen verkkosivuille, lehteen tai paikallismediaan.

Voitte tehdä luovutusjuhlasta oman näköisenne, mutta tässä runko josta voi ottaa vinkkejä:

 • Tervetuloa
 • Lyhyt kertaus yhdistyksen historiasta
 • Kerro vapaaehtoisen merkityksestä yhdistykselle ja joitain pieniä hauskoja muistoja yhteisistä hetkistä
 • Perustietoa ansiomerkistä
 • Ota aikaa esille kutsumiseen ja ansiomerkkien kiinnittämiseen
 • Merkinsaajan kiitospuhe
 • Tarjoilua ja ohjelmaa

LIITY JÄSENEKSI

SAM Magazine

Pin It on Pinterest

Share This