Ansiomerkit

Koskaan ei voi kiittää liikaa!

SAM:n toiminnan keskipisteessä ovat vapaaehtoiset. Lähes 80 vuoden aikana olemme huomioineet lukemattomia vapaaehtoisia, jotka ovat tehneet pyyteettömästä työtä Suomi-Amerikka -toiminnan kehittämiseksi. Emme voi koskaan kiittää liikaa. Kerro yhdistyksesi aktiiville ansiomerkillä, kuinka paljon häntä arvostat.

Ote SAM:n säännöistä / 2§ Tarkoitus
”Liitto on kansalaisjärjestö, joka ylläpitää ja edistää Suomen ja Yhdysvaltain välisiä hyviä suhteita, molemminpuolista kulttuuri- ja talouselämän sekä valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen tuntemusta sekä toimii jäsenyhdistystensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. Liitto ei pyri vaikuttamaan valtiollisiin asioihin.”

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ry:n huomionosoitusten myöntämisperusteet:

Kiitoksena Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tai sen jäsenyhdistysten hyväksi suomalais- amerikkalaisten suhteiden edistämiseksi liiton tarkoitusperien mukaisesti suoritetusta työstä Suomi- Amerikka Yhdistysten Liitto r.y. voi myöntää ansiomerkin tai kunniarintamerkin. Ansiomerkkejä on kolme 1) pronssinen 2) hopeinen ja 3) kultainen.

Ansiomerkin myöntää Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n liittohallitus jäsenyhdistyksen hallituksen, liittohallituksen jäsenen tai Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n toiminnanjohtajan ehdotuksesta.

Ansiomerkkien hinnat vahvistaa liittohallitus, ja ne peritään ehdotuksen tekijältä, ellei liittohallitus toisin päätä.

PRONSSINEN ANSIOMERKKI

PRONSSINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää henkilölle, joka on toimenpiteillään merkittävällä tavalla tukenut ja edistänyt jäsenyhdistyksen tai Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tarkoitusperien toteuttamista (katso kohta: toiminnan tarkoitus). 

Pronssisen ansiomerkin voi myöntää myös jäsenyhdistyksen hallitus henkilölle, joka on toimenpiteillään tukenut tai edistänyt oman jäsenyhdistyksensä toimintaa ja tarkoitusperien toteuttamista. Jäsenyhdistyksen tekemä pronssinen ansiomerkkipäätös tuodaan liittohallitukselle tiedoksi.

 

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää myös palveluksessa olleelle. 40 EUR

HOPEINEN ANSIOMERKKI

HOPEINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää

 • henkilölle, joka vähintään 10 vuoden ajan on ansioituneesti toiminut Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tai sen jäsenyhdistyksen johtoelimissä.
 • henkilölle, joka on muulla merkittävällä tavalla tukenut ja edistänyt Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tai sen jäsenyhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista (katso kohta: toiminnan tarkoitus. 50 EUR

KULTAINEN ANSIOMERKKI

KULTAINEN ANSIOMERKKI voidaan myöntää

 • henkilölle, joka on toiminut erittäin ansioituneesti vähintään 20 vuoden ajan Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tai sen jäsenyhdistyksen johtoelimissä.
 • henkilölle, joka on toimenpiteillään merkittävällä tavalla tukenut ja edistänyt Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto r.y:n tai sen jäsenyhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista (katso kohta: toiminnan tarkoitus). 60 EUR

KUNNIARINTAMERKKI

KUNNIARINTAMERKKI voidaan ansiomerkkijärjestelmästä riippumatta myöntää Suomi-Amerikka –yhdistyksen jäsenelle tai harkinnan mukaan myös muulle kuin jäsenelle.

Edellytyksenä myöntämiselle on ansiokas Suomi-Amerikka –ystävyystoiminnan hyväksi tehty työ. Kunniarintamerkki on numeroitu. Merkki anotaan liittohallitukselta. 100 EUR

Soveltamisohje ja hakuedellytykset

 • oltava mukana Suomi-Amerikka –ystävyystoiminnassa Suomi-Amerikka –yhdistysten aktiivisena osana
 • toiminnalta vaaditaan jatkuvuutta, pitkäjänteisyyttä ja näkyvyyttä
 • toiminta ei saa rajoittua vain oman yhdistyksen piiriin, vaan sitä on suunnattava selvästi myös sen ulkopuolelle, kuten Suomi-Amerikka Yhdistysten Liittoon tai Yhdysvaltoihin päin
 • vain erittäin poikkeuksellisesti voidaan merkki myöntää muulle kuin Suomi-Amerikka –yhdistyksen jäsenelle
 • merkin myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että henkilö toimii tai on toiminut Suomi-Amerikka yhdistyksen puheenjohtajana tai hallitustehtävässä, ellei hänen toimintansa muutoin ole ollut aivan poikkeuksellisen ansiokasta merkki voidaan myöntää myös menneinä vuosina kertyneiden ansioiden perusteella, vaikka henkilö sittemmin olisi jäänyt syrjään toiminnasta

Lataa ansiomerkkianomus

Lataa doc-pääteinen ansiomerkkianomus tästä.

Ansiomerkin luovutus

Ansiomerkki on hyvä luovuttaa sille arvoisella tavalla. Ansiomerkki luovutetaan kutsumalla merkin saaja(t) nimeltä eteen, sen kiinnitystä varten. Tässä yhteydessä voi kertoa ansiomerkin antamisperusteet sekä kenties muistella ansiomerkin saajan vapaaehtoistyön pääkohtia.

Mikäli ansiomerkin saajia on useita, voi samanlaisen merkin saajat kutsua yhdessä nimeltä sen kiinnitystä varten.

Hyvin organisoitu juhla on kaunis tapa muistaa vapaaehtoisia. Juhlasta kannattaa myös tehdä pieni artikkeli yhdistyksen verkkosivuille, lehteen tai paikallismediaan.

Voitte tehdä luovutusjuhlasta oman näköisenne, mutta tässä runko josta voi ottaa vinkkejä:

 • Tervetuloa
 • Lyhyt kertaus yhdistyksen historiasta
 • Kerro vapaaehtoisen merkityksestä yhdistykselle ja joitain pieniä hauskoja muistoja yhteisistä hetkistä
 • Perustietoa ansiomerkistä
 • Ota aikaa esille kutsumiseen ja ansiomerkkien kiinnittämiseen
 • Merkinsaajan kiitospuhe
 • Tarjoilua ja ohjelmaa

LIITY JÄSENEKSI

SAM Magazine