Apurahat

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on tukenut lähes 80-vuotisen historiansa ajan suomalaisten opiskelumahdollisuuksia Yhdysvalloissa.

Nykyisin apurahasäätiö hallinnoi omien apurahojensa lisäksi kolmen organisaation Suomesta tulevia apurahahakemuksia; Björn Savén Finnish American Scholarship, American- Scandinavian Foundation (ASF) ja Thanks to Scandinavia (TTS). Vuosittain jaettavien apurahojen yhteissumma on noin 130 000 dollaria.

SAM apurahasäätiön stipendit on tarkoitettu SAM:n jäsenille kauppatieteitten ja tekniikan alan sekä humanististen tieteitten ja kulttuurin jatko-opintoihin ja/tai tutkimustyöhön amerikkalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen. Apuraha tulee käyttää opintoihin kohdistuviin kuluihin eikä sillä voi kattaa esim. perheenjäsenen kuluja. Liity jäseneksi tästä.

Apurahojen hakuaika on tavallisesti kuluvan vuoden joulukuun alusta seuraavan vuoden tammikuun loppuun (esim. lukuvuodelle 2022-23 hakuaika oli 1.12.2021-31.1.2022).

 

Björn Savén Finnish American Scholarship

IK Investment Partnersin perustajan, ruotsalaisen Björn Savénin nimeä kantava apuraha on tarkoitettu lahjakkaalle, suomalaiselle 23-30-vuotiaalle talouden, kauppatieteiden tai tekniikan jatko-opiskelijalle tai tutkijalle lukuvuoden 2022-23 opintoihin amerikkalaisessa yliopistossa. Apurahan suuruus on jopa 35 000 euroa, ja se tulee käyttää lukukausimaksuun ja opintoihin liittyviin kustannuksiin.
– apurahan suuruus: 1 x 35 000 EUR

The American-Scandinavian Foundation Award

The American-Scandinavian Foundationin (ASF) apurahat on suunnattu eri alojen jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön amerikkalaisessa yliopistoissa.
– apurahan suuruus: myönnettyjen ASF:n apurahojen kokonaissumma on vuosittain noin 60 000 USD, joka jaetaan 4-6 apurahan saajan kesken.

Thanks To Scandinavia Scholarship

Thanks To Scandinavia –apurahat on tarkoitettu eri alojen jatko-opintoihin amerikkalaisissa yliopistoissa. Apuraha tulee käyttää lukukausimaksuun ja opintoihin liittyviin kustannuksiin.
– apurahan suuruus: 2 x 20 000 USD

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahan hakijan tulee varmistaa, että suosituskirjeet saapuvat hakuajan puitteissa. Suosituskirjeen kirjoittajina voi olla esimerkiksi professori, opettaja, työnantaja.

Voit hakea apurahaa, vaikka koulupaikkasi vahvistuisi vasta hakuajan päätyttyä. Kun apuraha myönnetään, tarkastamme, että olet hyväksytty apurahahakemuksessa listaamaasi amerikkalaiseen yliopistoon.

Apurahojen saajat selviävät toukokuuhun mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse onko stipendiä myönnetty vai ei.

Kaikki apurahat on tarkoitettu käytettäväksi vuoden kuluessa myöntämispäivästä. Niitä voivat hakea ainoastaan Suomen kansalaiset. Apurahan saajan on itse hoidettava opiskelupaikkaa sekä viisumia koskevat asiat.

Apurahasäätiöllä ei ole mahdollisuutta tukea USA:han suuntavaa palkatonta työharjoittelua.

SÄHKÖINEN APURAHAHAKEMUS JA SUOSITUSKIRJEET:

Päivitämme hakuohjeet tälle sivulle marraskuun 2022 aikana.

Lisätiedot: Kirsi Rutonen, 040 522 9288 tai [email protected]

LIITY JÄSENEKSI

SAM Magazine

Pin It on Pinterest

Share This