Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2023

Vuosi 2023 on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 80. toimintavuosi. Vuoden aikana juhlistetaan Yhdysvaltain ja Suomen välistä vuosikymmenien saatossa syventynyttä yhteistyötä näyttävästi erilaisin tempauksin ja tapahtumin. Juhlavuoden teema käsittelee SAM:n roolia suomalaisnuorten kansainvälistäjänä.

Koronan jälkeinen aika on osoittanut ihmisten osallistumiskäyttäytymisen muuttuneen. Oletuksena on, että lähiosallistumisen lisäksi tapahtumiin pääsee käsiksi myös omalta kotisohvalta. Muuttunut poliittinen ilmapiiri ja liiton 5-vuotisstrategia tukevat tätä tavoitetta. Keskeisenä osana uudistamistyössä on digitaalisen alustan luominen jäsenistölle.

Toimintavuonna toteutettava ja yhdistyksen jäseniä pitkäaikaisesti hyödyttävä digitaalinen alusta mahdollistaa eri alojen Suomi-Amerikka-yhteistyöstä kiinnostuneiden kansalaisten ja verkostoitumista toistensa kanssa, helpottaa Suomi-Amerikka-kulttuuriyhteistyöhön liittyvien projektien suunnittelua ja toteutusta, mahdollistaa etätapahtumien järjestämisen sekä tapahtumatallenteiden ja lehtiartikkeleiden seuraamisen itselle parhaiten sopivana aikana. SAM haluaa luoda aktiivisen, vahvan ja elinvoimaisen Suomi-Amerikka-yhteisön.

Digitaalisen alustan luominen vahvistaa liittohallituksen 2021 luomaa 5-vuotisstrategiaa ja sen päätavoitteita:

 1.  Luoda monimuotoisemmat rakenteet, jotka mahdollistavat erilaisten intressiryhmien osallistumisen SAM:n toimintaan kohdennetummin.
  2. Lisätä toiminnan tunnettavuuden ja näkyvyyttä korkeatasoisten digitaalisen viestinnän sisältöjen sekä kumppanuuksien kautta.
  3. Monipuolisten verkkotapaamisten ja koulutusten kehittämistä jäsenyhdistyksille

Toimintavuoden aikana luodaan uusi mentoriohjelma, joka on suunnattu korkeakouluopintoihin tähtääville suomalaisnuorille ja lanseerataan ”Rapakon takaa” -podcast

Jäsenyhdistyksille suunnattujen monipuolisten verkkotapaamisten ja koulutusten kehittämistä jatketaan.

  • SAMmit yhdistysaktiiveille
  • Webinaarit ja infotilaisuudet
  • Verkosta ladattavat koulutusmateriaalit

  LIITY JÄSENEKSI

  SAM Magazine