Toimintasuunnitelma 2022

Toiminta-
suunnitelma
2022

Toimintasuunnitelma 2022

Vuosi 2022 on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 79. toimintavuosi.

Liittohallituksen strategiapäivän ja syyskuussa 2021 SAMmit Vaasassa kuultujen jäsenyhdistysten raporttien pohjalta SAM:n missio ja visio päivitettiin vastaamaan tämän hetken haasteita.

Liittohallituksen tahtotila on, että SAM on vuonna 2026 elinvoimainen järjestö, jonka toiminta houkuttaa ja kiinnostaa laajasti erilaisia ihmisiä. Toimintavuoden tavoitteet on määritelty hallituksen viisivuotisstrategian pohjalta.

Liiton 2022 päätavoitteet

 • Luodaan monimuotoisemmat rakenteet, jotka mahdollistavat erilaisten intressiryhmien osallistumisen SAM:n toimintaan kohdennetummin.
  • Rakennemalli, jossa jäsenyys SAM:ssa voi perustua maantieteellisen sijainnin lisäksi myös henkilön kiinnostuksen kohteisiin ja haluun verkostoitua monipuolisesti erilaisiin ihmisiin saman asian äärellä.
  • SAM ylläpitää toimintaansa liittyviä ajankohtaisia, kiinnostavia erityisohjelmia, jotka tuovat yhteen ihmisiä eri aloilta ja ikäryhmistä.
  • Luodaan kumppanuuksia ja yhteistyömalleja, jotka rikastuttavat ja monipuolistavat toimintaa sekä palveluiden tarjontaa.
 • SAM-toiminnan tunnettavuuden ja näkyvyyden lisääminen korkeatasoisten digitaalisen viestinnän sisältöjen sekä kumppanuuksien kautta.
  • Liitto toimittaa kiinnostavaa ja asiantuntevaa verkkomediaa/digitaalista julkaisua, joka on laajasti tilattu ja luettu. Eri teemanumeroissa kootaan yhteen ajankohtaiset ja kiinnostavimmat sisällöt, haastattelut ja näkökulmat eri asiantuntijoilta Suomessa ja Yhdysvalloissa.
 • SAM tarjoaa työharjoittelupaikkoja Yhdysvalloissa suomalaisille opiskelijoille
  • Kansainvälisen kokemuksen saaminen rikastuttaa sekä nuorta itseään, että rakentaa yhteiskuntaa laajemmin syventämällä kulttuurien välistä ymmärrystä sekä monimuotoisuutta.
  • Tiivistetään yhteistyötä SAM apurahasäätiön kanssa.

Monipuolisten verkkotapaamisten ja koulutusten kehittämistä jäsenyhdistyksille jatketaan.

 • SAMmit yhdistysaktiiveille
 • Webinaarit ja infotilaisuudet
 • Verkosta ladattavat koulutusmateriaalit

LIITY JÄSENEKSI

SAM Magazine

Pin It on Pinterest

Share This