Toimintasuunnitelma

 Toimintasuunnitelma 2024

Vuosi 2024 on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 81. toimintavuosi.

Tämänhetkinen maailmanpoliittinen ilmapiiri ja kansainvälinen yhteistyö korostavat entistä enemmän tarvetta vahvistaa Suomen ja Yhdysvaltain välisiä suhteita ja edistää kulttuurinvaihtoa sekä koulutuksellista yhteistyötä. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto tarjoaa erinomaisen foorumin tälle tavoitteelle, erityisesti nyt, kun globaalit haasteet edellyttävät yhteisiä ponnisteluja ja läheisempää yhteistyötä eri maiden välillä. Suomen ja Yhdysvaltain historiallinen yhteys on ollut aina vahva, ja tämä on oikea hetki syventää suhteita edelleen.

Koulutukseen ja kulttuurivaihtoon panostaminen ovat avainasemassa uusien mahdollisuuksien luomisessa ja yhteisen ymmärryksen rakentamisessa maiden välillä. Tämä ei vahvista ainoastaan diplomaattisia siteitä vaan edistää myös kulttuurista monimuotoisuutta ja luo pohjaa innovaatioille ja kestävälle kehitykselle. Erityisesti nuorten sukupolvien osallistuminen kulttuurivaihtoon ja koulutusohjelmiin luo perustan tulevaisuuden johtajille ja vaikuttajille, jotka ymmärtävät toistensa kulttuureja, arvoja ja näkökulmia. Tämä aika tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden lujittaa Suomen ja Yhdysvaltain suhteita, kun maailma kohtaa yhteisiä haasteita ja etsii yhdessä ratkaisuja. Suomi-Amerikka Yhdistysten liiton toiminnan tukeminen on askel kohti syvempää yhteistyötä ja parempaa ymmärrystä maiden välillä.

Liiton 2024 päätavoitteet

1. SAM-median vahvistaminen

Yksi SAM:n 5-vuotisstrategian tavoitteista on, että SAM on vuonna 2026 media. Media, joka toimittaa kiinnostavaa ja asiantuntevaa verkkomediaa/digitaalista julkaisua, ja on laajasti tilattu ja luettu.

Vuoden 2024 viestintäteemoina ovat vahvasti Yhdysvaltain presidentinvaalit sekä koulutus ja sivistys.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 kansalliseksi Sivistyksen teemavuodeksi. Sen tavoitteena on osallistava ja yhdessä toteutettu tapahtumien vuosi, jonka aikana sivistystä ja sen merkitystä tuodaan tähän päivään ja ihmisten arkeen.

2. Varainhankinnan ja rahoituspohjan vahvistaminen – selkeä viestintä lahjoituskanavista

Liitto sai rahankeräysluvan (RA/2023/1248) vuoden 2023 aikana. Toimintavuoden aikana liitto jatkaa 80/80/80-varainhankintakampanjaa, joka lanseerattiin SAM:n 80-vuotisjuhlassa lokakuussa 2023. Kampanjan tavoitteena on kerätä rahoitusta niin, että liitto voi lähettää seuraavan kahden vuoden aikana 80 SAMbassadoria Yhdysvaltoihin 800 euron stipendin turvin jakamaan ja kokemaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta, sekä palattuaan jakamaan kokemuksiaan muille.

3. Strategisten partnerisuhteiden ja sidosryhmien vahvistaminen

Liitto vahvistaa kumppanuuksia ja yhteistyömalleja, jotka rikastuttavat ja monipuolistavat toimintaa sekä palveluiden tarjontaa.

4. Jäsenyhdistyksien vahvistaminen: Tunne jäsenesi

Jäsenyhdistyksiä kannustetaan toimintavuoden aikana erilaisin koulutusohjelmin ottamaan enemmän yhteyttä suoraan jäseniinsä ja kysymään heiltä ideoita toiminnan kehittämiseen.

5. Yksi SAM-viestin vahvistaminen

Vapaaehtoisten ja taloudellisten resurssien pienuuden vuoksi liittohallitus on linjannut keskittyvänsä liiton vahvistamiseen pitkällä aikavälillä ja sen kautta laajempaa palvelutarjonnan luontiin jäsenille suoraan, esimerkiksi uutta digialustaa hyödyntäen.

    LIITY JÄSENEKSI

    SAM Magazine