KONFERENSSIAPURAHA

SAM apurahasäätiö ja The Finnish American Studies Association (FASA) haluavat kannustaa ja tukea suomalaisten jatko-opiskelijoiden Yhdysvaltojen tutkimukseen liittyviä konferenssiosallistumisia Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Apuraha on tarkoitettu konferenssin yleiskulujen kattamiseen, kuten osallistumismaksu, lento- ja majoituskulut. Apurahaa voi hakea kattamaan kesäkoulun kulut, jos aihe liittyy Yhdysvaltojen tutkimukseen. Vuosittain jaetaan kolme konferenssiapurahaa, joiden summa vaihtelee 300-500 €.

Haettavat apurahat vuodelle 2024: 

 • 2 x 300 eur konferenssiosallistumiseen Euroopassa paikan päällä
 • 1 x 500 eur konferenssiosallistumiseen Yhdysvalloissa paikan päällä

Summa voidaan jakaa myös osallistujan etäosallistumiskonferenssimaksuihin. Hakuaika päättyy 23.2.2024.

 

Aikataulu

 • Hakuaika: 23.1.2024 – 23.2.2024
 • Vapaamuotoinen hakemus liitteineen (pdf-muodossa) tulee palauttaa 23.2.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@samsuomi.fi
 • SAM apurahasäätiön ja FASA:n edustajista koostuva asiantuntijaryhmä tekee päätöksen apurahan saajista 8.3.2024 mennessä.

Hakukriteerit

 • Olet suomalainen jatko-opiskelija, joka on kirjoilla joko suomalaisessa, eurooppalaisessa tai amerikkalaisessa yliopistossa
 • Osallistut konferenssiin Euroopassa tai Yhdysvalloissa (livenä tai etänä) vuoden 2024 aikana ja pidät konferenssissa Yhdysvaltojen tutkimukseen liittyvän esityksen.
 • Olet joko SAM:n (jäsenmaksu 54€/35€) tai FASA:n jäsen (jäsenmaksu 22€/15€)
 • Kirjoitat osallistumisen jälkeen vapaamuotoisen raportin, jota SAM apurahasäätiö ja FASA voivat käyttää julkaisuissaan, viestinnässään ja markkinoinnissaan.

Vapaamuotoinen hakemus liitteineen

Hakemuksessa tulee mainita vähintään seuraavat seikat:

 • hakijan henkilö- ja yhteystiedot (nimi, email ja puhelinnumero)
 • jatko-opiskelupaikka (yliopiston nimi, koulutusohjelma)
 • perustiedot konferenssista (nimi, aika ja paikka) ja konferenssipaperisi otsake
 • kustannusarvio osallistumisesta (osallistumismaksu, lento- ja majoituskulut)
 • perustele, miten konferenssiin osallistuminen tukee jatko-opintojasi
 • hakemuksen maksimipituus 2 sivua

Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa kopio konferenssiohjelmasta sekä vahvistukset konferenssiosallistumisesta ja -esityksestä, mikäli ne ovat jo saatavilla. Osallistumisen ja esityksen täytyy olla vahvistunut järjestäjän toimesta ennen avustuksen maksamista.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

 

Lue konferenssiapurahan saaneen Anni Calcaran SAM Magazine-haastattelu ”Yhdysvaltain tutkimus tarjoaa uusia ja erilaisia näkökulmia Yhdysvaltoihin”.

Lisätietoja:
SAM apurahasäätiö, info@samsuomi.fi
The Finnish American Studies Association (FASA), fasafinland@gmail.com

LIITY JÄSENEKSI

SAM Magazine